Κιρσοκήλη - Λαπαροσκοπική Θεραπεία

Κιρσοκήλη:

ΚιρσοκήληΕνα απο τα πλέον συνηθη προβλήματα που απασχολούν συχνα τον "ανδρικό" πληθυσμό ειδικά στα θεματα αναπαραγωγής και γονιμότητας είναι η κιρσοκήλη.

Αν και λέγεται ..κήλη στην ουσία δεν είναι με την επιστημονική εννοια του όρου, αλλά επειδή συμβαινει στην βουβωνικη χώρα, παρουσιάζεται σαν "πρήξιμο" πάνω απο τους όρχεις και μερικές φορές πονά, εχει συνδεθεί με κήλη!!

Τί είναι όμως κιρσοκήλη ?

Η κιρσοκήλη είναι διάταση ελικοειδής των φλεβών του όρχεως (σπερματικές φλέβες), και η ετυμολογία της λέξεως προέρχεται απο τους κιρσούς (των φλεβών) και την κήλη, λόγω του οτι παρουσιάζεται στην ανατομική περιοχή που δημιουργείται η κήλη στους άνδρες.

Φυσικά λοιπόν κατ'αρχήν αφορά μονο τον ανδρικό πληθυσμό, και στο 90% των περιπτώσεων δημιουργείται στον αριστερό όρχι, λόγω καθαρά ανατομικων λόγων: Η αριστερή σπερματική φλέβα, εκβάλλει κάθετα στην αριστερή νεφρική, ενώ η δεξιά σπερματική εκβάλλει απ'ευθείας στην κάτω κοίλη φλέβα.

Η κιρσοκήλη στην πραγματικότητα είναι ανεπάρκεια του φλεβικού συστήματος του όρχεως να επιστρέψει φυσιολογικά το αίμα στην καρδιά, λόγω διαταραχών των βαλβίδων αυτού. Σαν αποτέλεσμα, το αίμα λιμνάζει στο φλεβικό δίκτυο το οποίο διατείνεται με επακόλουθο τον σχηματισμό κομβολοειδούς διάτασης του, και αύξησης της θερμοκρασίας του συστοίχου όρχεως.

Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακά επερχόμενη μείωση της σπερματογένεσης.

Συμπτώματα.

Εκτός από το γεγονός, ότι η διάταση των φλεβών μπορεί να γίνει ιδιαίτερα μεγάλη και εμφανής, σε σημαντικό ποσοστό οι ασθενείς παραπονούνται για πόνο, ο οποίος επιτείνεται κατά την παρατεταμένη ορθοστασία ή την κόπωση. Η συμφόρηση του αίματος προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας στους όρχεις, καθώς και μειωμένη παροχή οξυγόνου, λόγω κακής κυκλοφορίας, επηρεάζοντας σημαντικά την σπερματογένεση. Σε βάθος χρόνου το μέγεθος του όρχι μειώνεται και τελικά εμφανίζεται υπογονιμότης. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στο σπερμοδιάγραμμα ασθενών με κιρσοκήλη είναι η ολιγοσπερμία ( μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων), η ασθενοσπερμία (μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων) και η τερατοσπερμία ( αύξηση του ποσοστού ανώμαλων μορφών).

Επειδή η κιρσοκήλη συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, και συχνά ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της γονιμότητας ή κατά τη φυσική εξέταση ρουτίνας, εάν υπάρξει πόνος ή πρήξιμο στο όσχεο ή ανακαλυφθεί μια μάζα στο όσχεο, θα πρέπει να επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση οσχέου ή μάζα ή πόνο όρχεων, μερικές από τις οποίες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Διάγνωση .

Η φυσική εξέταση αποτελεί τον την σημαντικότερη εξέταση στη διάγνωση της κιρσοκήλης. Επισκοπείται αρχικά το όσχεο για την εκτίμηση του μεγέθους των όρχεων, την ύπαρξη ορατών κιρσοειδώς διατεταμένων φλεβών, καθώς και την ύπαρξη άλλης παθολογίας ( δερματικών βλαβών κλπ. ). Στη συνέχεια ψηλαφούνται οι όρχεις για την εκτίμηση και πάλι του μεγέθους καθώς και της σύστασής τους, όπως και οι σπερματικοί τόνοι για τον έλεγχο ψηλαφητής κιρσοκήλης και της εκτίμησης του βαθμού αυτής. Η εξέταση γίνεται σε ύπτια και σε όρθια θέση, καθώς και με δοκιμασία Valsava. Μία καλή φυσική εξέταση μπορεί ενδεχομένως και να καλύψει εξ’ ολοκλήρου τη διάγνωση και σταδιοποίηση μιας κλινικά εμφανούς κιρσοκήλης.
Το απλό υπερηχογράφημα οσχέου μπορεί να μας δώσει στοιχεία για την ομοιογένεια του ορχικού παρεγχύματος και να θέσει τη διάγνωση πιθανής νεοπλασίας, ενώ μπορεί να μας δώσει και ακριβείς μετρήσεις του μεγέθους των όρχεων, που μπορεί να χρησιμεύσουν και για μελλοντικές συγκρίσεις. Με το έγχρωμο Doppler θα γίνει επιβεβαίωση μιας αμφίβολης περίπτωσης, ενώ θα διαγνωσθεί και η υποκλινική κιρσοκήλη. Για να τεθεί η διάγνωση της κιρσοκήλης θα πρέπει να ανευρεθούν περισσότερες από 2 φλέβες με διάμετρο πάνω από 3 mm και παλινδρόμηση σε δοκιμασία Valsava.

Βεβαίως θα πρέπει να γίνεται σε κάθε υπογόνιμο άνδρα με κιρσοκήλη όλος ο βασικός έλεγχος της υπογονιμότητας, που θα περιλαμβάνει πλήρη, λεπτομερή φυσική εξέταση, γενική αίματος, έλεγχο ηπατικής βιοχημείας και νεφρικής λειτουργίας, γλυκόζη, έλεγχο LH, FSH, τεστοστερόνης, προλακτίνης, έλεγχο θυρεοειδούς και ενδεχομένως GnRH test.

Η αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη ή η δεξιά κιρσοκήλη θα πρεπει παντα να ελέγχεται για ανάπτυξη σημαντικοτέρων αιτιών απόφραξης των φλεβών πέρ απο την ανατομική αιτία, λόγω πιθανότητα οπισθιοπεριτοναϊκής ίνωσης, ανάπτυξης νεοπλασιών κλπ.


Η κιρσοκήλες ταξινομούνται σε :

 •     Μικρή ή βαθμού I

    Γίνεται ορατή μετά από δοκιμασία Valsava.

 •     Μέτρια ή βαθμού ΙΙ

    Είναι ψηλαφητή, χωρίς τη δοκιμασία Valsava.

 •     Μεγάλη ή βαθμού ΙΙΙ

    Ορατή σαν χωροκατακτητική εξεργασία στο όσχεο.
    

Θεραπεία της κιρσοκήλης.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην απολίνωση της έσω σπερματικής φλέβας σε υψηλότερο επίπεδο, ώστε να σταματήσει η παλινδρόμηση και η στάση του αίματος στον όρχι.

Ενδείξεις δε, για αντιμετώπιση της αποτελούν:

 •     Ο χρόνιος πόνος και η ενόχληση.
 •     Η ατροφία του όρχι στην εφηβεία.
 •     Υπογονιμότητα στην ενηλικίωση.


Εγχειρήσεις

 • Εγχείρηση Ivavissevich: Γίνεται απολίνωση των σπερματικών φλεβών μέσα από βουβωνική προσπέλαση
 • Palomo εγχείρηση : Απολίνωση σπερματικών αγγείων στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, πάνω από το έσ βουβωνικό στόμιο.
 • Λαπαροσκοπική επέμβαση κιρσοκήλης.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κιρσοκήλης.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κιροσκήλης θεωρείται σημαντική και εξαιρετικά αποτελεσματική επέμβαση για την λύση του προβλήματος διότι:

 • Υπάρχει ταχύτατη και εξαιρετικά εύκολη χωρίς επιπλοκές ανεύρεση του στελέχους ή των στελεχών των σπερματικών φλεβών κατα την καθοδο αυτών εξωπεριτοναϊκά, προ τοης εισόδου τους στο έσω βουβωνικό στόμιο.
 • Δεν υφίστανται επιπλοκές απο τραυματισμούς νεύρων (πχ λαγονοϋπογάστριο) και απο τραυματισμό ή απολίνωση της αρτηρίας του όρχεως, λόγω του ότι η ανεύρεση ειναι πολύ ευκολότερη σε εκείνη την θεση αλλά και η μεγένθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη του γυμνού οφθαλμου.
 • Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και απόλυτα ενδυκνυόμενυη σε αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη.
 • Μπορεί να συνδυασθει εξαιρετικά μαζί με άλλη λαπαροσκοπική επέμβαση πχ βουβωνοκήλη, χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή. κλπ

Η λαπαροσκοπική επέμβαση γινεται με τρείς μικρές τομές των 5 χιλιοστών στο δερμα, δεν εχει μετεγχειρητικό άλγος, απαιτει λίγο χρόνο, και η νοσηλεία μπορει να γινει σε ημερήσια βάση.

 

Διαφραγματοκήλη:

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ:

Η «καούρα» περιγράφεται σαν ένα οξύ αίσθημα καψίματος στην περιοχή μεταξύ των πλευρών σας ή ακριβώς κάτω από τον αυχένα. Πολλοί ενήλικες εμφανίζουν αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Σύμπτωμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης συμβαίνει στην περίπτωση που τα οξέα του στομάχου παλινδρομούν από το στομάχι στον οισοφάγο και συνήθως περιγράφεται ως «καούρα».

Αλλα συμπτώματα μπορεί να είναι έμετοι , δυσκολία στην κατάποση και χρόνιος βήχας ή άσθμα.

 

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ;

Οταν τρώτε, η τροφή ταξιδεύει από το στόμα στο στομάχι μέσω ενός σωλήνος, ο οποίος ονομάζεται οισοφάγος.
Στο χαμηλότερο τμήμα του οισοφάγου υπάρχει ένας μικρός μυώδης δακτύλιος, ο οποίος ονομάζεται κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας (ΚΟΣ). Ο Κατώτερος Οισοφαγικός Σφιγκτήρας ενεργεί σαν μία μονόδρομη βαλβίδα, επιτρέποντας στην τροφή να περνά μέσα από το στομάχι. Κανονικά, ο ΚΟΣ κλείνει αμέσως μετά την κατάποση για να αποτρέψει την παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα οξέων.

Στην περίπτωση που ο ΚΟΣ δεν λειτουργεί σωστά, επιτρέποντας στα οξέα να κυλήσουν προς τα πίσω και να κάψουν το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, συμβαίνει Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον ερεθισμό του οισοφάγου, προκαλώντας καούρες και ενδεχομένως βλάβη σε αυτόν.

ΤΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ;

Στην δημιουργία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης μπορεί να συντελέσουν οι λιπαρές και πικάντικες τροφές, κάποια είδη φαρμάκων, εφαρμοστά ρούχα, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, πολύ έντονη άσκηση ή απότομες αλλαγές στην στάση του σώματος (απότομο σκύψιμο ή ξάπλωμα) μπορεί να προκαλέσουν ατονία του Κατώτερου Οισοφαγικού Σφιγκτήρα, δημιουργώντας έτσι παλινδρόμηση των οξέων. Επίσης κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με αδύνατο σφιγκτήρα (ΚΟΣ).

Η διαφραγματοκήλη (κοινή ονομασία για την Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση) παρά το ότι παρουσιάζεται σε πολλούς ασθενείς που υποφέρουν από Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, δεν προϋποθέτει σε όλες τις περιπτώσεις το σύμπτωμα της καούρας.

 

ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Η ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ;

Η θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής  Παλινδρόμησης αποτελείται κυρίως από τρία στάδια :

Αλλαγές στον τρόπο ζωής :Η αλλαγή της διατροφής και η τακτική λήψη αντιόξινων φαρμάκων σε πολλές περιπτώσεις,  μπορεί να μειώσει την συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων.
Η μείωση του καπνίσματος και της κατανάλωσης του αλκοόλ, η απώλεια βάρους και οι αλλαγές στον τρόπο διατροφής και ύπνου μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν.

Φαρμακευτική αγωγή :Εάν παρ’όλες τις αλλαγές στον τρόπο ζωής σας τα συμπτώματα επιμένουν, τότε πιθανόν να χρειαστεί να ακολουθήσετε κάποια φαρμακευτική αγωγή.
Η λήψη αντιόξινων εξουδετερώνει τα οξέα του στομάχου και η συστηματική λήψη φαρμάκων μειώνει την ποσότητα των οξέων, που παράγονται στο στομάχι. Και οι δύο τρόποι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Φυσικά, αυτή η αγωγή πρέπει να συζητηθεί με τον χειρουργό σας.


Χειρουργική αντιμετώπιση :

Στην περίπτωση που οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται καλά στην συντηρητική (αλλαγές του τρόπου ζωής) ή στην φαρμακευτική αγωγή, ή οι οποίοι χρειάζονται συνεχώς φάρμακα για να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα, θα πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση είναι πολύ αποτελεσματική για την θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης. Παρά ταύτα, μέχρι πρόσφατα, η επέμβαση αυτή απαιτούσε μία μεγάλη τομή στην κοιλιά και είχε σαν αποτέλεσμα αρκετό μετεγχειρητικό πόνο και μία περίοδο ανάρρωσης έξη ή και περισσοτέρων εβδομάδων.

Προσφάτα , η τεχνική αυτή  άλλαξε με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται λαπαροσκοπικές τεχνικές αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες τομές.

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙ-ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ;

Η λαπαροσκοπική Αντι-Παλινδρομική χειρουργική (κοινώς αναφερόμενη ως Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Nissen) περιλαμβάνει ενδυνάμωση της «βαλβίδος» μεταξύ του οισοφάγου και του στομάχου τυλίγοντας το ανώτερο τμήμα του στομάχου με το κατώτατο τμήμα του οισοφάγου.


Κατά την λαπαροσκοπική επέμβαση, οι χειρουργοί χρησιμοποιούν μικρές τομές (1/2 ή 1 εκ.) προκειμένουν να εισάγουν στην κοιλιά τους σωλήνες, μέσω των οποίων θα γίνει η επέμβαση. Το λαπαροσκόπιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία μικροσκοπική βιντεο-κάμερα, εισέρχεται μέσω της μικρής τομής, επιτρέποντας στον χειρουργό να έχει μία μεγεθυμένη εικόνα των εσωτερικών οργάνων του ασθενούς στην οθόνη μίας τηλεόρασης.

H τεχνική συνίσταται στα εξής στάδια:

 • Λεπτομερής ανατομική παρασκευή του οισοφάγου υπό άμεση όραση σε μεγέθυνση high definition.
 • Διατήρηση των πνευμονογαστρικών νεύρων.
 • Συρραφή και σύγκλειση των σκελών του διαφράγματος, με στόχο την ανάταξη της διαφραγματοκήλης και ασφαλή επανατοποθέτηση του θόλου του στομάχου ενδοκοιλιακά, κάτωθεν του διαφράγματος.
 • Δημιουργία “βαλβίδος” απο τον θόλο του στομάχου, ο οποίος περιτυλίσσεται γύρω απο τον οισοφάγο, με στόχο την δημιουργία νέας ζώνης πίεσης στην περιοχή του “αδρανούς” κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ), με αποτέλεσμα την διακοπή της παλινδρόμησης.
Αυτή η διαδικασία λέγεται Θολοπλαστική


ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 • Η θολοπλαστική γίνεται είτε 360 μοίρες (η πλέον συνήθης) και καλείται Nissen θολοπλαστική, και απαιτεί καλή λειτουργική κινητικότητα του οισοφαγικού σωλήνα.
   
 • Είτε γίνεται 270 μοίρες και καλείται θολοπλαστική κατά Toupet, και επιτελείται σε μειωμένη κινητικότητα του οισοφάγου.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει πάντα να προηγείται της επεμβάσεως  Μαννομετρία Οισοφάγου (σημαντική εξέταση οπου μελετάται η κινητικότητα του οισοφάγου και η λειτουργία του Κατώτερου Οισοφαγικού Σφιγκτήρα)

 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙ-ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ;

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση απαλάσσονται τελείως ή έχουν μία πολύ σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της Γατροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Το πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι ότι συνήθως εξασφαλίζει:
 

 • Μειωμένο
  μετεγχειρητικό πόνο
 • Λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο
   
 • Γρηγορότερη επιστροφή στην δουλειά
   
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

 

 

 

 

Βουβωνοκήλη:

Η πλέον συχνή μορφή κήλης που παρουσιάζεται στον άνθρωπο παγκοσμίως είναι η βουβωνοκήλη.

Βουβωνοκήλη
Η βουβωνοκήλη αποτελεί μια από τις πιο συνηθέστερες παθήσεις του μυϊκού τοιχώματος και μια από τις συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις παγκοσμίως. Να σημειωθεί ότι το 85% των βουβωνοκηλών εμφανίζεται στου άντρες, ενώ αντιθέτως το 85% των μηροκηλών εμφανίζεται στις γυναίκες. Η βουβωνοκήλη χαρακτηρίζεται από την προβολή ενδοκοιλιακού σπλάγχνου δια μέσω του βουβωνικού τοιχώματος με συνηθέστερο το λεπτο έντερο καιτο επίπλου, σπανιότερα το παχύ έντερο και ακόμη σπανιότερα την ουροδόχο κύστη, την σκωληκοειδή, την ωοθήκη κλπ.
 

Στον άντρα βουβωνοκήλη ακολουθεί την διαδρομή καθόδου του όρχεος, απο την ενδοκοιλιακή του θέση προς το όσχεο, και μπορεί να εμφανιστεί είτε απο την γέννηση (συγγενής), είτε αργότερα επίκτητη.


Η εμφάνιση της κήλης μπορεί να είναι λοιπόν είτε στην διαδρομή προς τον όρχι (λοξή κήλη), είτε σε μία αδυναμία της εγκαρσίας περιτονίας του βουβωνικού τοιχώματος και αποτελεί την ευθεία κήλη.
Η λοξή βουβωνοκήλη, μπορεί να επεκταθεί σταδιακά προς το όσχεο και να το καταλάβει ολοκληρωτικά οπότε καλείται οσχεοκήλη. Ευθεία Κήλη - Λοξή Κήλη

Στην γυναίκα η βουβωνοκήλη είναι πολύ πιό σπάνια από τον άνδρα, και παρουσιάζεται παρομοίως είτε σας ευθεία είτε σαν λοξή βουβωνοκήλη, με την διαφορά ότι στην λοξή γυναικεία κήλη, το σπλάχνο ακολουθεί την πορεία του στρογγύλου συνδέσμου της μήτρας, με επακόλουθη πορεία προς το αιδοίο.

Τα συμπτώματα εμφάνισης της βουβωνοκήλης, είναι η παρουσία άλγους μυϊκού, πολλές φορές “καυστικού” στην περιοχή, οφειλόμενου στην μυϊκή “απόσχιση” που συμβαίνει στην περιοχή, που ακολουθεί αργότερα από την παρουσία μικρού “ογκιδίου” στην περιοχή (μικρού αυγού), το οποίο ανυσυχεί τον ασθενή και τον προβληματίζει για την αιτιολογία του.


Τις περισσότερες φορές η διάγνωση είναι εύκολη, απο τον ίδιο, αλλά κυρίως από τον χειρουργό και μπορεί να επιβεβαιωθεί με ένα “δυναμικό” υπερηχογράφημα.


ΚήληΗ εξέλιξη της βουβωνοκήλης συνήθως είναι προδιαγεγραμμένη. Υπάρχει μία σταδιακή αύξηση του μεγέθους της, που οφείλεται στην συνεχή αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση η οποία προωθεί συνεχώς τα σπλάχνα προς τα έξω. Αυτη η πίεση πολλές φορές αυξάνεται κατακόρυφα και τα αίτια είναι:

 • Αρση βάρους, απότομες κινήσεις, χειρωνακτική εργασία.
 • Επίμονος βήχας, αναπνευστική λοίμωξη, φτάρνισμα..
 • Επίμονος δυσκοιλιότητα…

Τα συμπτώματα επίσης συνεχίζονται, με επίταση του πόνου, της δυσφορίας, αλλά και άλλων σημείων όπως:

 • Γαστρεντερικές διαταραχές και άτυπα κοιλιακά άλγη (οταν εγκλωβίζεται λεπτό έντερο ή επίπλουν).
 • Δυσκοιλιότητα (όταν εγκλωβίζεται το σιγμοειδές τμημα του παχέος εντέρου)
 • Δυσουρία – συχνουρία (όταν συμμετέχει τμήμα της ουροδόχου κύστης).

Οι επιπλοκές της νόσου συνήθως είναι η μή ανάταξη και η περίσφιγξη.

Αυτό σημαίνει τον “εγκλωβισμό” του σπλάχνου από τον μυϊκό δακτύλιο της κήλης, με επακόλουθο την αδυναμίας ανάταξης του περιεχομένου ενδοκοιλιακά, και ακόμη χειρότερα το συνοδό οίδημα του σπλάχνου και την επακόλουθη απόφραξη του αυλού του και ισχαιμία αυτού.


περίσφιγξη κήληςΗ περίσφιγξη αποτελεί “επείγουσα χειρουργική πάθηση”, διότι θέτει σε κίνδυνο την αιμάτωση του σπλάχνου, δημιουργεί απόφραξη του εντερικού αυλού (ειλεός), και χρειάζεται άμεσα χειρουργική παρέμβαση εντός ελαχίστων ωρών, με στόχο την “απελευθέρωση” του σπλάχνου, την διάσωση αυτού, και ακολούθως τηναποκατάσταση της κήλης.

Τα συμτπώματα της περίσφιγξης είναι : Πόνος ισχυρός στο σημείο με συνοδό διόγκωση και αρχόμενη σκλήρυνση της κήλης, τάση πρός έμετο ή και έμετοι με παράλληλο τυμπανισμό της κοιλίας (ειλεός).

Η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι “αμιγώς” χειρουργική.

Ημίμετρα αποτελούν η αποφυγή άρσης βάρους και η τοποθέτηση ζώνης, με στόχο την πρόληψη αλλά όχι την θεραπεία.


Ειδικά η ζώνη, μπορεί να προφυλάσει κατ’αρχήν, όμως δημιουργεί δύο σημαντικές παρενέργειες στην περιοχή όπως: Η ακόλουθη μυϊκή αδυναμία του κοιλιακού τοιχώματος, και η δημιουργία συμφύσεων της κήλης στην περιοχή καθιστώντας μία επέμβαση αρκετά πιό δύσκολη.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης, έχει μεγάλη ιστορία, ξεκινώντας πάντα από την κλασσική “ανοικτή” επέμβαση, που στόχο είχε την συρραφή των μυών με διάφορες τεχνικές που επινοήθηκαν (bassini, souldice, turner, darn κλπ) μέχρι τις σύγχρονες μεθόδους πλέγματος.


πλαστική βουβωνοκήλης


Η κλασσική πλέον χειρουργική τοποθέτηση πλέγματος (κατά Lichtenstein), αποτελεί τα τελευταία 30 χρόνια το golden standard της χειρουργικής αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης, δμιουργώντας μία τεχνική χωρίς “τάση” (tension free),  με αποτελεσματα εξαιρετικά όσον αφορά την επανεμφάνιση της κήλης (υποτροπή).


Λαπαροσκοπική μέθοδος TEPΗ λαπαροσκοπική “επανάσταση” στην χειρουργική έρχεται τα τελευταία 15 χρόνια, να συνεισφέρει τα μεγιστα στην χειρουργική της κήλης, προτείνοντας την εξωπεριτοναϊκή τοποθέτηση πλέγματος (μέθοδος TEP), η οποία ατραυματικά, ανώδυνα και αναίμακτα συντελεί στην άριστη αντιμετώπιση αυτής, με μία tension free μέθοδο, εκτός κοιλίας, μη ερχόμενη σε επαφή με τα σπλάχνα.!

Η λαπαροσκοπική μέθοδος TEP αποτελεί λοιπόν ιδανική επέμβαση γιά:

 • Βουβωνοκήλη σε άνδρες ή γυναίκες
 • Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη
 • Υποτροπή μετά από “ανοικτή” επέμβαση βουβωνοκήλης (με πλέγμα ή και χωρίς)! 

Ομφαλοκήλη:

Η ομφαλοκήλη είναι συνήθη τύπο κήλης στα νεογνά και βρέφη, αλλά και αργότερα στους ενήλικες κυρίως γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας μετά απο τοκετό.

Οπως επίσης και η εμφάνιση σε άνδρες μετά απο άρση βάρους, επίμονο βήχα ή φταρνισμα, ή και βαριά χειρωνακτική εργασία.

Παρουσιάζεται στην αρχή σαν ένα μικρό "καρουμπαλάκι" που προβάλλει μεσα απο τον ομφαλό, και σιγά σιγά εξελίσσεται σε ένα στρογγυλό "ογκο" που εξέχει στο κέντρο της κοιλιάς.

Τι είναι Ομφαλοκήλη ;

Η ομφαλοκήλη είναι μια ατελή σύγκλειση του ομφαλικού δακτυλίου στα νεογνά και βρέφη, ενω στους ενήλικες είναι επίκτητ διάνοιξη αυτού, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ενδοκοιλιακό περιεχόμενο δια μεσω του ομφαλικού δακτυλίου προς τα έξω.

Τα όργανα που μπορεί να προβάλλουν είναι: επίπλουν, λεπτό έντερο, παχύ έντερο.

Οι δε επιπλοκές της πάθησης είναι :

σταδιακή αύξηση του μεγέθους της κήλης, μη ανάταξη του περιεχομένου και περίσφιγξη.

 

Ομφαλοκήλη

Περίσφιγξη της Ομφαλοκήλης:

Περιεσφιγμένη Ομφαλοκήλη ή περίσφιγξη της κήλης είναι σοβαρή επιπλοκή, παρουσιάζει πόνο, διόγκωση, οίδημα και πολλές φορές απόφραξη του σπλάχνου που περισφίγγεται με αποτέλεσμα την ελάττωση της αιματωσης του και ειλεό ή και νέκρωση του.

Η περίσφιγξη ομφαλοκήλης είναι ένδειξη επείγουσας χειρουργικής επέμβασης, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος νέκρωσης του σπλάχνου.
 

Θεραπεία  – Χειρουργική επέμβαση:


Η θεραπεία της ομφαλοκήλης είναι  χειρουργική, και επιτελείται εύκολα εφόσον είναι μικρή σε μέγεθος (άνοιγμα μικρότερο των 2 εκατοστών) με μία μικρή ημισεληνοειδή (χαμόγελο) τομή και ραφή του ανοίγματος.

Η χειρουρική επέμβαση συνήθως είναι η λεγόμενη πλαστικά κατά Mayo και αποτελεί την κλασσική επέμβαση επιδιόρθωσης αυτής.

Γινεται με εγκάρσια σαν "χαμόγελο" τομή και αποσκοπεί στην εγκάρσια συρραφή του ανοίγματος των περιτονιών του ορθού κοιλιακού μυός.

Μεγαλύτερη ομφαλοκήλη, απαιτεί την τοποθέτηση πλέγματος ούτως ώστε να γίνει με ασφάλεια και να μην υπάρξει υποτροπή.
 

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης:

Σήμερα η πλαστική ομφαλοκήλης με πλέγμα μπορεί να γίνει Λαπαροσκοπικά, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των τομών, τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, την πολύ μικρότερη νοσηλεία και την μηδενοποίηση των μετεγχειρητικών φλεγμονών και λοιμώξεων του τραύματος.

 

Επιγαστρική Κήλη:

H Επιγαστρική κήλη, θεωρείται κατα τα λεγόμενα μία κήλη στο επιγάστριο, δηλαδή στο άνω μερος της κοιλιακής χώρας και ειδικά πάνω απο τον ομφαλό!

Δημιουργείται στο σημείο ένωσης των περιτονιών του ορθού κοιλιακού στην μέση γραμμή η οποία και καλείται “λευκή γραμμή”. Για τον λόγο αυτό και οι επιγαστρικές κήλες λέγονται και κήλες της λευκής γραμμής.

Επειδή τα απονευρωτικά πέταλα του ορθού κοιλιακού μυός είναι πολύ ισχυρά, ο κίνδυνος περίσφιξης και πόνου είναι πολύ μεγάλος!!

Πολλές φορές εμφανίζεται  σαν μικρό ογκίδιο (μέγεθος στραγαλιού, μικρού καρυδίου κλπ) και πολλές φορές συγχέεται με λίπωμα!

Η εκτίμηση ειναι θέμα χειρουργού και η αντιμετώπιση του πάντα χειρουργική.

Πολλές φορές συγχέονται με μία κατάσταση που εμφανίζεται σαν μία προπέτεια της άνω κοιλιάς ειδικά όταν το σώμα λάβει θέση έγερσης, και η οποία λέγεται διάσταση των ορθών κοιλιακών.

 

Η κατάσταση αυτή είναι αποπλάτυνση της λευκής γραμμής και όχι άνοιγμα (ρήξη)αυτής, και δεν θεωρείται χειρουργικό πρόβλημα!!
 

Η θεραπεία της επιγαστρικής κήλης είναι πάντα χειρουργική και έχει ένδειξη για λαπαροσκοπική επέμβαση όταν ξεπερνά ένα εύρος των 2-2.5 εκατοστών οπότε μπορεί και επιβάλλεται να μπεί πλέγμα.

 

Κλινικές • Λευκός Σταυρός Αθηνών
  Στην Κλινική Λευκός Σταυρός, επιτελούνται με απόλυτη
  ασφάλεια ολες οι επεμβάσεις λαπαροσκοπικές και μη.

 • Πρότυπο Κέντρο Κήλης – Λητώ
  Στό Χειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Λητώ λειτουργεί
   το κέντρο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Κήλης. • Ομιλος Ιατρικού Αθηνών
  Κλινική Αμαρουσίου, Ψυχικού και Περιστερίου.


   

Κλείστε ραντεβού

210-6001302 (κα Κουτουλίδου)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία ολο το 24ωρο.
Επίσης στο κινητό του Ιατρού : 6977359925

Statistics

Articles View Hits
146668

Who is Online

We have 10 guests and no members online